Information RO

INFORMAȚIA

transmisă în cadrul îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date și abrogarea 95/46/CE (denumit în continuare RODO [GDPR]).

Vrem să ştiţi, că administratorul bazei de date cu caracter

OTTO WORK FORCE ROM S.R.L. Bd. Stefan cel Mare, nr. 5, bloc B6, parter 020121 București Romania. Datele dvs. vor fi prelucrate de Administratorul de date cu caracter personal în scopul recrutării, și anume în procesul de găsire a candidaților potriviți pentru angajare sau recomandarea acestora clienților noștri. Baza legală pentru prelucrarea datelor dumneavoastră este art. 221 §1 din Codul Muncii. Furnizarea de date personale suplimentare este voluntară și necesită acordul dvs. explicit. 

Vom procesa datele dumneavoastră personale până la finalizarea recrutării.

Dacă sunteți de acord cu acest lucru, avem dreptul de a procesa datele dvs. și în viitorul proces de recrutare, adică până la 12 luni de la trimiterea datelor către Administrator.

De asemenea, dorim să vă asigurăm că acordul dvs. este voluntar și poate fi revocat în orice moment. Este suficient să trimiteți aceste informații la adresa de e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl , sau să depuneți cerere la sediul societății sau în sucursală. Datele de contact pot fi găsite pe www.ottoworkforce.pl Retragerea acordului nu va afecta legalitatea prelucrării, care a fost făcută pe baza consimţământul dumneavoastră înainte de retragere.

Cu consimțământul dvs. expres, putem procesa datele dvs. personale în scopul comercializării directe a propriilor produse și servicii și pentru transmiterea informațiilor comerciale prin mijloace electronice către adresa de e-mail și numărul de telefon furnizat de dvs.

Este posibil ca datele dvs. să fie partajate numai atunci când vă dați acordul dvs. sau entităților autorizate, dacă este necesar. În plus, angajații noștri vor avea acces la datele dvs. pentru care este necesar să își îndeplinească îndatoririle zilnice și subcontractanții, adică entitățile pe care le folosim pentru a procesa datele dvs., adică firmele de IT, firmele de contabilitate, agențiile de marketing, birourile de avocatură și alți destinatari independenți, de ex. parteneri de afaceri.

 

Datele dvs. pot fi transferate în afara Spațiului Economic European, adică partenerilor noștri, dar garantăm un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste garanții rezultă în special din obligația de a utiliza clauze contractuale standard adoptate de Comisie (UE).

Datele dvs., cum ar fi numele dvs. și adresa de e-mail pe care o procesăm în scopul comercializării directe a produselor și serviciilor noastre, vor fi păstrate până când nu vă opuneți procesării acestora. În acest scop, trebuie să vă retrageți consimțământstr.  În caz contrar, este posibil să decidem să înceteze procesarea acestor date dacă vom determina că consimțămintele primite de la dvs. au devenit caduce.

Vrem să știți că aveți dreptul la următoarele:

 • accesul la date și primirea unei copii, ceea ce înseamnă că dacă ne întrebați care sunt datele dvs. prelucrate, vom fi obligați să vă oferim un răspuns complet;
 • îndreptarea (corectarea) datelor;
 • să ștergem date dacă, în opinia dvs., nu există nicio bază pentru prelucrarea datelor dvs., puteți solicita să le ștergem;
 • limitarea procesării datelor – puteți solicita să limităm prelucrarea datelor dvs. personale numai pentru a stoca sau a efectua acțiuni convenite cu dvs. dacă în opinia dvs. avem date incorecte despre dvs. sau le procesăm în mod nejustificat sau nu doriți să le eliminăm deoarece sunteți necesare pentru a stabili, a investiga sau a apăra reclamații sau la momentul opoziției față de prelucrarea datelor
 • să vă opuneți prelucrării datelor dvs. pentru a efectua un marketing direct. Dacă vă exercitați acest drept – vom opri prelucrarea datelor în acest scop;
 • de transfer de date – aveți dreptul să primiți de la noi într-un format structurat, utilizat în mod uzual de mașină, de exemplu CSV, informații personale despre dvs. pe care ni le-ați furnizat în baza consimțământului dvs. De asemenea, ne puteți cere să trimiteți aceste date direct unei alte entități;
 • depunerea unei plângeri la organul de supraveghere. În cazul în care considerați că vă prelucram datele în mod ilegal, puteți depune o plângere la Președintele Biroului de Protecție a Datelor cu Caracter Personal cu sediul pe str. Stawki 2 în Varșovia.

 

Am desemnat un Inspector pentru Protecția Datelor, care poate fi contactat la adresa de e-mail: mojedane@ottoworkforce.plsau la sediul Societății.  Și la adresa mojedane@ottoworkforce.plputeți să adresați cereri pentru a vă exercita drepturile.

 

Rețineți că înainte de a vă realiza drepturile, va trebui să vă asigurați că sunteți exact persoana care ne-a furnizat toate datele, ceea ce înseamnă că vă vom identifica în mod corespunzător.

 

Datele dvs. necesare pentru desfășurarea procesului de recrutare pot fi puse la dispoziția altor companii din Grupul de Capital OTTO. Prin Grupul OTTO se înțelege următoarele societăți:

 • OTTO Work Force Polska Sp. z o.o. cu sediul în Kobierzyce pe str. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce,
 • OTTO Work Force Europe Sp. z o.o. cu sediul în Opole, str. 1 maja 3-5, 45-068 Opole,
 • OTTO Work Force International [S.R.L.] cu sediul în Białystok str. Legionowa 28/3, 15-281 Białystok,
 • OTTO Work Force Europe Sp. z o.o. cu sediul în Opole, str. 1 maja 3-5, 45-068 Opole,
 • OTTO Work Force Services [S.R.L.] cu sediul în Świebodzin, str. Kawaleryjska 4a,66-200 Świebodzin
 • OTTO Work Force B.V, cu sediul în Venray, at Keizersveld Street 51, 5803 AP, Venray Olanda
 • OTTO Work Force Recruitment Sp. z o.o. cu sediul înKobierzyce pe str. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce,