Certifikaty

OTTO dąży do zapewniania najwyższej jakości świadczonych usług
Jakość zajmuje wysoką pozycję wśród tych aspektów usług świadczonych przez OTTO w całej Europie, na które firma zwraca szczególną uwagę. Dążymy do zapewniania najwyższej jakości usług świadczonych dla naszych pracowników i kontrahentów. Nasze członkostwo w wielu zrzeszeniach i posiadane certyfikaty podkreślają nasze dążenia do zapewniania najwyższych norm jakościowych.

Certyfikat Agencji Zatrudnienia 2950
Certyfikat Agencji Zatrudnienia przyznawany jest przez marszałka województwa właściwego dla siedziby agencji. Jest gwarancją legalności istnienia agencji pracy. Nr certyfikatu 2950.

Firma Przyjazna Klientowi
Firma Przyjazna Klientowi to jedyne na polskim rynku Godło przyznawane na podstawie pozytywnych doświadczeń i niezależnych badań satysfakcji klienta.
To jedno z najbardziej rozpoznawalnych odznaczeń przyznawanych firmom w Polsce. Jest potwierdzeniem najwyższej jakości usług i co najcenniejsze, to klienci decydują o przyznaniu nagrody. OTTO otrzymało nagrodę po raz pierwszy w listopadzie 2012 roku i obecnie co roku potwierdza otrzymaniem nagrody najwyższą jakość obsługi klienta.

Rzetelna Firma
Rzetelna Firma to certyfikat wydawany przez Krajowy Rejestr Długów. Jest świadectwem wiarygodności, transparentności i rzetelności płatniczej firmy.

Złoty certyfikat rzetelności
Złote Certyfikaty Rzetelności to świadectwo uczciwości i solidności. Legitymujące się nimi firmy potwierdzają nie tylko swoją silną pozycję rynkową i przewagę nad bezpośrednimi konkurentami, ale także swój wpływ na jakość polskiej gospodarki.

Ambasador Polskiej Gospodarki
Ambasador Polskiej Gospodarki to konkurs pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, organizowany przez Business Center Club. Jego zadaniem jest wyróżnianie przedsiębiorców osiągających sukcesy na rynkach międzynarodowych, promowanie dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych, jak również zacieśnianie współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promocję polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych. OTTO zostało laureatem nagrody dwukrotnie, w 2010 i w2012 roku w kategorii Partner Firm Zagranicznych, a w 2014 w kategorii Eksporter Usług.

Medal Europejski
Medal Europejski jest nagrodą przyznawaną corocznie przez Business Center Club dla wyróżnienia usług, które wyróżniają się szczególną jakością i innowacyjnością. Usługi OTTO są wyróżniane w każdej edycji konkursu. W 2010 roku firma otrzymała Medal Europejski za usługę Payroll, w 2011 za Rekrutację i selekcję, w 2012 roku za usługę Pracownicy z Ukrainy, w 2013 roku za Outsourcing, w 2014 roku za usługę on-site, a w 2015 ponownie za usługę Pracownicy z Ukrainy.

Leader of Human Resources Management
Nagroda przyznawana jest przez Instytut pracy i spraw socjalnych. Promuje firmy dążące do stałego podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz udoskonalania strategii zarządzania nim. OTTO otrzymało nagrodę w 2011 roku.