SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Utrzymywanie równowagi pomiędzy sukcesem ekonomicznym, a społeczną odpowiedzialnością stanowi fundament funkcjonowania OTTO. W ramach realizacji strategii odpowiedzialności społecznej angażujemy się na wielu płaszczyznach. Staramy się pozytywnie oddziaływać na nasze środowisko, nawiązujemy dialog z pracownikami, klientami, realizujemy projekty na rzecz społeczeństwa, sponsorujemy talenty sportowe (OTTO jest sponsorem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego) oraz inwestujemy we własny rozwój. Przez co stajemy się jeszcze bardziej profesjonalni i możemy spełniać oczekiwania naszych pracowników i klientów.