OTTO Media

22 KWI 2016
otto-news

Działania OTTO POLSKA w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”

Kategoria: News

Raport_Odpowiedzialny_biznesziałania prowadzone przez OTTO Polska,  które zostały dostrzeżone i docenione przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to charytatywna sztafeta firm ,,PODAJĘ DALEJ” i program “Prawdziwy talent nie ma barier”. Obie inicjatywy przedstawione są w najnowszym raporcie jako praktyki długoletnie.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Jest to już 14. edycja corocznej publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wśród nich wyróżniono dwa projekty społeczne OTTO.

Raport zawiera podsumowanie wszystkich najważniejszych projektów związanych z CSR,  które zostały zrealizowane w Polsce w ubiegłym roku. Akcje organizowane przez OTTO Polska, czyli nasza długoletnia inicjatywa, tj. sztafeta “Podaję Dalej” została doceniona po raz trzeci i zamieszczona w dziale Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnych. Natomiast program ” Prawdziwy talent nie ma barier”, dotyczący zatrudniania osób niepełnosprawnych w strukturach firmy umieszczono w dziale Prawa Człowieka.

W Raporcie zaprezentowano łącznie 811 przykładów działań CSR firm. Szczególnie zauważalne jest angażowanie się firm w działania społecznie w dłuższej perspektywie czasowej. Świadczą o tym 359 przykłady praktyk długoletnich, zgłoszonych do Raportu. Wzrosła również liczba (do 452) nowych, wcześniej niepublikowanych w Raporcie działań CSR zgłoszonych przez 136 firm.

Warto w tym miejscu podkreślić, że zgłoszone praktyki zostały pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Wersja elektroniczna raportu