OTTO Media

22 CZE 2020
baner strona szeroki

Elastyczne zarządzanie obszarem kadrowym

Kategoria: News

Kryzys związany z pandemią spowodował stagnację wielu przedsiębiorstw. Obecnie obserwujemy pierwsze efekty odmrażania gospodarki, a część firm już uruchomiła linie produkcyjne. Ponownie pojawia się zapotrzebowanie na pracowników, tyle że firmy skupione na wciąż niepewnej sytuacji rynkowej dużo ostrożniej szacują koszty. Kluczem do prowadzenia przedsiębiorstwa w nowej rzeczywistości może okazać się elastyczność w zarządzaniu obszarem kadrowym. Aktualna sytuacja na rynku sprawia, że przedsiębiorcy szukają pomocy na zewnątrz organizacji. Coraz większe zainteresowanie będzie zyskiwać zatrudnienie tymczasowe oraz outsourcing.

Więcej o elastycznym zarządzaniu obszarem kadrowym na stronie https://oferta.ottoworkforce.pl/

Korzyści z pracy tymczasowej

Usługa pracy tymczasowej pozwala na dostosowanie zatrudnienia do zmieniających się potrzeb w firmie Klienta. Taka forma umożliwia elastyczne zarządzanie pracownikami, gwarantując ciągłość prowadzenia biznesu i optymalizację kosztów zatrudnienia. Klient zyskuje stałe zaplecze wykwalifikowanych pracowników, ale o ilości zatrudnionych osób może decydować na bieżąco w zależności od sytuacji rynkowej czy sezonowości. Może sobie pozwolić na szybkie zatrudnienie, jak i redukcję etatów, nie ponosząc przy tym kosztów okresów wypowiedzenia czy odpraw. Agencja pracy przejmuje też za niego obszar rekrutacji i obsługi kadrowo-płacowej.

Korzyści z outsourcingu

W przypadku outsourcingu agencja pracy bierze pełną odpowiedzialności za wykonanie usługi i zachowanie w firmie Klienta płynności oraz ciągłości działania. Agencja odpowiada za zarządzanie pracą, obsługę kadrowo-płacową pracowników oraz efekt końcowy realizowanej usługi. Ponadto to Agencja decyduje o obsadzie stanowisk. Klient zyskuje gwarancję wykonania usługi i brak kosztów związanych z absencjami urlopowymi i chorobowymi. Aby wszystkie cele zostały osiągnięte, niezbędne jest jasne określenie zadań oraz dobra współpraca pomiędzy podmiotami.

Przed wyborem modelu współpracy z agencją należy zatem dokładnie przeanalizować potrzeby i specyfikę działania przedsiębiorstwa. Każde z opisanych rozwiązań niesie ze sobą wymierne korzyści dla Klienta.