Informacje o reorganizacji

OTTO Work Force Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Na podstawie art. 535 §3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki OTTO Work Force Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza, że w dniu 30.09.2019 r. Zarządy spółek: 1) OTTO Work Force Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, KRS 0000251040 (dalej jako: „Spółka Dzielona”), 2) OTTO Work Force Recruitment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, KRS 0000365511 (dalej jako: „Spółka Przejmująca 1”) oraz 3) OTTO Work Force Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, KRS 0000362818 (dalej jako: „Spółka Przejmująca 2”) uzgodniły Plan Podziału, dotyczący podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przeniesienie części jej majątku, stanowiącego zorganizowane części przedsiębiorstwa, na Spółkę Przejmującą 1 i Spółkę Przejmującą 2, w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki Dzielonej niniejszym bezpłatnie udostępnia Plan Podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Pełna informacja dostępna pod linkiem: https://www.ottoworkforce.pl/uploads/dzielona.pdf

 

 

OTTO Work Force Recruitment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Na podstawie art. 535 §3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki OTTO Work Force Recruitment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza, że w dniu 30.09.2019 r. Zarządy spółek: 1) OTTO Work Force Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, KRS 0000251040 (dalej jako: „Spółka Dzielona”), 2) OTTO Work Force Recruitment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, KRS 0000365511 (dalej jako: „Spółka Przejmująca 1”) oraz 3) OTTO Work Force Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, KRS 0000362818 (dalej jako: „Spółka Przejmująca 2”) uzgodniły Plan Podziału, dotyczący podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przeniesienie części jej majątku, stanowiącego zorganizowane części przedsiębiorstwa, na Spółkę Przejmującą 1 i Spółkę Przejmującą 2, w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki Przejmującej 1 niniejszym bezpłatnie udostępnia Plan Podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Pełna informacja dostępna pod linkiem: https://www.ottoworkforce.pl/uploads/przejmujaca1.pdf

 

 

OTTO Work Force Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Na podstawie art. 535 §3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki OTTO Work Force Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza, że w dniu 30.09.2019 r. Zarządy spółek: 1) OTTO Work Force Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, KRS 0000251040 (dalej jako: „Spółka Dzielona”), 2) OTTO Work Force Recruitment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, KRS 0000365511 (dalej jako: „Spółka Przejmująca 1”) oraz 3) OTTO Work Force Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, KRS 0000362818 (dalej jako: „Spółka Przejmująca 2”) uzgodniły Plan Podziału, dotyczący podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie i przeniesienie części jej majątku, stanowiącego zorganizowane części przedsiębiorstwa, na Spółkę Przejmującą 1 i Spółkę Przejmującą 2, w trybie art. 529 §1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd Spółki Przejmującej 2 niniejszym bezpłatnie udostępnia Plan Podziału do publicznej wiadomości na stronie internetowej.

Pełna informacja dostępna pod linkiem: https://www.ottoworkforce.pl/uploads/przejmujaca2.pdf