OTTO Media

27 LIP 2020
Raport Wpis 01

Migracja zarobkowa polskich pracowników w czasach Covid-19

Kategoria: News

Według najnowszego raportu OTTO Work Force, spośród respondentów, którzy wstępnie odpowiedzieli na ogłoszenia rekrutacyjne aż 92% jest zdecydowanych na wyjazd do pracy za granicę. Spośród nich aż 69% chce wyjechać jak najszybciej. 54% respondentów wskazało, że powodem wyjazdu jest utrata zatrudnienia lub czasowe zamknięcie zakładu pracy, a 29% chce wyjechać z powodu obniżki wynagrodzenia w Polsce.

RAPORT DO POBRANIA – https://cloud.ottoworkforce.pl/index.php/s/3wtqkLpqLRqmTRz

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia w funkcjonowaniu społeczeństwa przyczyniły się do stagnacji gospodarczej i zastoju na rynku pracy. W efekcie część polskich pracowników musiała się zmierzyć ze stratą zatrudnienia lub obniżką wynagrodzenia. Aktualna sytuacja gospodarcza wpływa na wzrost zainteresowania Polaków pracą za granicą.

Według najnowszego badania OTTO Work Force, przeprowadzonego na grupie 500 respondentów, większość pracowników zainteresowanych pracą za granicą, była wcześniej zatrudnionych w Polsce. Wśród respondentów, którzy wstępnie odpowiedzieli na oferty pracy, 60 % pracowało przed pandemią w Polsce, a 40% za granicą. Co ciekawe, w raporcie nie wyłoniono jednego dominującego powodu powrotu pracowników do ojczyzny. Wśród najczęściej wskazywanych odpowiedzi znalazły się trzy i uplasowały się na podobnym poziomie: utrata pracy – 30%, obawa o zachorowanie -29%, chęć powrotu do rodziny -27%.

69% badanych chce jak najszybciej wyjechać do pracy za granicę

Spośród respondentów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenia rekrutacyjne aż 92% jest zdecydowanych na wyjazd do pracy za granicę. Wśród nich 81% udzieliło odpowiedzi „tak”, a 11% „raczej tak”. Tylko 5% jeszcze nie podjęło decyzji co do wyjazdu, a 3% zrezygnowało z procesu rekrutacyjnego i wyjazdu.

“Zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy do Holandii i Niemiec widocznie wzrasta. Szacujemy, że chętnych do pracy sezonowej za granicą jest niemal o 30% więcej niż w poprzednim roku. Wśród osób, które wstępnie odpowiadają na nasze oferty pracy, aż 92% jest rzeczywiście zdecydowanych na wyjazd. Wynika to przede wszystkim ze stagnacji gospodarczej i trudnej sytuacji na rynku pracy w Polsce. Holandia także walczy teraz ze skutkami koronawirusa, ale wpływ pandemii na rynek pracy jest znacznie mniejszy niż w Polsce” – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director w OTTO Work Force.

Spośród Polaków, którzy są zainteresowani wyjazdem do pracy za granicę, 69% chce jak najszybciej opuścić Polskę. Kolejne 19% planuje wyjazd w ciągu najbliższych tygodni.

Plany migracyjne Polaków pokazują, że jako społeczeństwo aktywnie poszukujemy wyjścia z trudnej ekonomicznie sytuacji i szansy na zarobek za granicą. W związku z zamrożeniem gospodarki pracownicy musieli zmierzyć się z redukcją miejsc pracy lub obniżką wynagrodzenia. Stąd tak duże zainteresowanie szybkim wyjazdem i odrobieniem strat finansowych. Trzeba zaznaczyć, że obecnie w Holandii jest duże zapotrzebowanie na pracowników, więc łatwo o zatrudnienie. Szczególnie wrażliwym sektorem gospodarczym jest logistyka spożywcza, ze względu na konieczność utrzymania ciagłości dostaw. Branżą, która  intensywnie się rozwija w czasie pandemii jest e-commerce, co generuje dodatkowy popyt na pracowników – wyjaśnia Patrycja Liniewicz, Managing Director w OTTO Work Force.

54% Polaków planuje wyjazd z powodu utraty pracy lub czasowego zamknięcia zakładu pracy

Według raportu OTTO Work Force główną motywacją dla Polaków wyjeżdżających do pracy za granicę są uwarunkowania ekonomiczne. 77% badanych wskazało, że do wyjazdu zachęcają ich wyższe zarobki niż w ojczyźnie. Spośród respondentów aż 54% wskazało, że powodem wyjazdu jest utrata zatrudnienia lub czasowe zamknięcie zakładu pracy, a 29% chce wyjechać z powodu obniżki wynagrodzenia w Polsce.

Pracowników z Polski motywuje do wyjazdu do pracy za granicę przede wszystkim poziom wynagrodzenia, które jest ok 3 razy wyższy niż w Polsce. Jego atrakcyjność podnosi także stosunkowo wysoki kurs Euro, który rósł w czasie pandemii. Kolejną istotną kwestią jest  niepewna sytuacja na rodzimym rynku pracy. Spośród ankietowanych aż 54% wskazało, że chce wyjechać do pracy za granicę z powodu stałej lub przejściowej utraty zatrudnienia. Czynnikiem, który ułatwia wyjazd i cały proces zatrudnienia jest bez wątpienia brak kwarantanny w Holandii. Dzięki temu pracownicy mogą od razu rozpocząć pracę i nie muszą dysponować dodatkowymi środkami na utrzymanie, które byłyby niezbędne w przypadku dwutygodniowej izolacji” – mówi Patrycja Liniewicz, Managing Director  w OTTO Work Force.

 

Kontakt do mediów
Jolanta Jamioł-Juszczak
Communication Manager
tel.: 519 687 787, e-mail: jjamiol@ottoworkforce.eu