Obowiązek informacyjny

Chcemy żebyś wiedział, że Administratorem Danych Osobowych jest OTTO Work Force Central Europe z siedzibą
w Kobierzycach przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Kobierzyce. Twoje dane będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych dla potrzeb rekrutacji, tj. w procesie wyszukiwania odpowiednich kandydatów do zatrudnienia lub zarekomendowania ich naszym klientom.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie art. 221kodeksu pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do zakończenia rekrutacji. Jeśli wyrazisz na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje dane również w procesie przyszłych rekrutacjach, czyli do 12 miesięcy od przekazania danych.

Twoje dane takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, które przetwarzamy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usługi będziemy przechowywać do czasu, aż wycofasz zgodę lub zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania. W innym przypadku my możemy zadecydować o zakończeniu przetwarzania tych danych, jeśli ustalimy, że otrzymane od Ciebie zgody zdezaktualizowały się.

Chcemy też Ciebie zapewnić, że każda udzielona przez Ciebie zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl, lub złożyć wniosek w siedzibie spółki lub Oddziale.

Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Za wyraźną Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.

Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy, kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Twoich danych będą mieć nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podwykonawcy, czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych tj. firmy IT, firmy księgowe, agencje marketingowe, kancelarie prawne oraz inni niezależni odbiorcy np. partnerzy handlowi. Twoje dane zawarte w CV i wszelkich formularzach wypełnionych przez Ciebie będą także przekazywane do Pracodawcy Użytkownika lub Potencjalnego Pracodawcy na podstawie przepisów prawa.

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Chcemy żebyś wiedział, iż przysługuje Tobie prawo:

  dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii, co znaczy że jeżeli zwrócisz się do nas z zapytaniem jakie Twoje dane przetwarzamy będziemy zobowiązani udzielić Ci pełnej odpowiedzi;

  do sprostowania (poprawiania) danych;

  do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstawie do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli;

  ograniczenia przetwarzania danych – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub też nie chcesz, żebyśmy je usunęli;

  do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

  do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, jeżeli jest to technicznie możliwe;

  wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wykonania swoich praw możesz skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych.  Kontakt ten jest możliwy poprzez adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl. Dodatkowo realizacja Twoich żądań związanych z przetwarzaniem danych możliwa jest poprzez kontakt z pracownikiem w siedzibie Spółki lub w Oddziale. Dokładne dane adresowe znajdują się na stronie www.ottoworkforce.pl.

 

Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to dokładnie ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli odpowiednio Cię zidentyfikujemy. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail: mojedane@ottoworkforce.pl, lub w siedzibie Spółki. Także na adres mojedane@ottoworkforce.pl, możesz kierować żądania realizacji przysługujących Tobie praw.

 

Twoje dane niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji jak i późniejszego zatrudnienia mogą być udostępnione innym Spółkom z Grupy OTTO.