OTTO Media

07 LIP 2017
strona duże

OTTO w Koalicji Prezesi-Wolontariusze

Kategoria: News

OTTO Work Force Polska już kolejny rok angażuje się w działania prospołeczne jako członek Koalicji Prezesi-Wolontariusze.

W ramach projektu organizowane są spotkania, warsztaty i webinaria podczas, których członkowie koalicji, prężnie działający w świecie biznesu, dzielą się pasjami, doświadczeniem i umiejętnościami jakie nabyli przez lata pracy. Działania te skierowane są przede wszystkim do studentów, młodzieży ze środowisk defaworyzowanych, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób z niepełnosprawnościami, a także do działaczy społecznych czy liderów organizacji.

W obecnej chwili projekt wspiera 27 członków, w tym Tomasz Dudek, Dyrektor operacyjny OTTO Work Force Polska.

Wolontariat pracowniczy, pomoc potrzebującym, standardy odpowiedzialnego podejścia do biznesu, to podstawy funkcjonowania firmy OTTO Work Force Polska. Wartości te są bliskie nie tylko mnie, ale także moim współpracownikom.” – mówi Tomasz Dudek.

Do zadań członków Koalicji Prezesi-Wolontariusze należy m.in. wspieranie akcji wolontariackich, prezentacja dobrych praktyk i edukacja w zakresie społecznego zaangażowania oraz wymiana doświadczeń, wiedzy i umiejętności pomiędzy liderami biznesu, a liderami organizacji społecznych.