OTTO Media

17 MAJ 2017
praktyki 2

OTTO Work Force Polska w gronie firm społecznie odpowiedzialnych

Kategoria: News

Agencja OTTO Work Force Polska została po raz kolejny doceniona za społeczną odpowiedzialność biznesu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawca raportu  „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016. Dobre Praktyki”, doceniło dwie inicjatywy prowadzone przez OTTO„Nie płacę za pracę” oraz “Prawdziwy talent nie ma barier”.

„Nie płacę za pracę” to kampania opracowana przez OTTO Work Force Polska wspólnie z Fundacją „Nasz Wybór”. Główną ideą kampanii edukacyjnej jest zapobieganie nadużyciom w zatrudnianiu Ukraińców na polskim rynku pracy. Wielu z nich jest przekonanych, że aby pracować w Polsce, trzeba zapłacić pośrednikom za miejsce pracy, za wizy, oświadczenia oraz dokumenty. Nie są świadomi, że załatwienie formalności jest bezpłatne, a jedyna realna opłata to koszt wizy. Celem projektu jest uświadomienie Ukraińców, że mogą podjąć legalną pracę w Polsce bez opłat. Na stronie internetowej projektu znajduje się szereg informacji na ten temat. Przygotowana została także broszura w wersji drukowanej, która rozpowszechniana jest przez biura OTTO w Polsce i na Ukrainie oraz przez Fundację „Nasz Wybór”.

Natomiast program ”Prawdziwy talent nie ma barier”, dotyczy zatrudniania osób niepełnosprawnych w strukturach firmy. Projekt został stworzony, aby aktywizować zawodowo osoby z niepełnosprawnościami. OTTO Work Force Polska zatrudnia takich pracowników od 2012 r. Objęli oni stanowiska w działach: rekrutacji, kadrowo-płacowym, IT i marketingu. Pracują na zasadzie telepracy (home office), przy czym firma zapewnia wyposażenie stanowisk pracy w komputer, telefon i dostęp do Internetu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. Obecnie ukazała się jubileuszowa 15. edycja raportu.

Wszystkie zgłoszone przez firmy praktyki, które znalazły się w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zostały pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.