SPOSÓB PRACY

Metoda pracy OTTO: Wszystko pod kontrolą, szacunek dla siebie nawzajem!
Dlaczego warto wybrać OTTO? To proste: aby prowadzenie przedsiębiorstwa stało się łatwiejsze. Jako pracodawcy poszukują Państwo profesjonalnego partnera w interesach, który zagwarantowałby Państwu wygodę, wyręczył Państwa z części obowiązków i cechował się rzetelnością. Słowem – partnera, który ma wszystko pod kontrolą. Dobrze zorganizowana polityka firmy uwzględniająca indywidualne potrzeby innych jest w OTTO synonimem pakietu świadczonych usług, możliwości kształcenia i wartości dodanych. Wniosek? My mamy wszystko pod kontrolą, a Państwo trafiają w dobre ręce!

Ocena ilościowych potrzeb klienta

We współpracy z Państwem OTTO dokona oceny Państwa potrzeb
Wspólnie z Państwem dokonamy oceny Państwa potrzeb. Poddamy analizie opis wymaganego stanowiska i profile kompetencji, a także te aspekty, do których jako pracodawcy przywiązują Państwo największą wagę. Wartości nadrzędne w Państwa firmie mają dla nas nadrzędne znaczenie. Dla Państwa potencjalnych pracowników, na Państwa życzenie przygotowujemy broszurę ze zbiorem informacji na temat wszystkich niezbędnych wiadomości związanych z czynnościami zawodowymi pracowników i Państwa firmy. Dokument ten zawiera wszystkie niezbędne informacje, w razie potrzeby w kilku wersjach językowych, zrozumiałych dla naszych pracowników.

Matching – czyli idealne dopasowanie

OTTO idealnie dopasowuje Państwa potrzeby do naszych pracowników
Po wspólnym zidentyfikowaniu Państwa potrzeb przekażemy zamówienie do jednego z naszych oddziałów rekrutacyjnych w Polsce, Holandii, Niemczech, Czechach, na Słowacji lub na Węgrzech. Proces rekrutacji i selekcji nazywamy matching, gdyż polega on na idealnym dopasowaniu (ang. to match) Państwa potrzeb personalnych do profilów naszych pracowników, abyśmy mogli dokonać ich najlepszej selekcji.

Metody testowe
W czasie procesu selekcji korzystamy z kilku unikalnych metod testowych. Po fazie testowej następuje wstępna rozmowa rekrutacyjna, w czasie której główną uwagę poświęcamy doświadczeniu zawodowemu kandydata i jego wykształceniu. Ogromne znaczenie ma dla nas poziom zmotywowania pracownika oraz pierwsze wrażenie, jakie na nas wywarł.

Idealne dopasowanie
Zarejestrowanie kandydata w CRM – systemie rejestracji danych osobowych naszych pracowników oraz w systemie planowania to etap kończący proces rekrutacji i selekcji. Ewidencjonowanie unikalnych kompetencji danego pracownika umożliwia nam – za pomocą naszych elektronicznych systemów – idealne dopasowanie Państwa potrzeb do profilów naszych pracowników.

Oddelegowanie pracowników

Opiekunowie klienta OTTO służą Państwu pomocą!
Zanim nasi pracownicy trafią do pracy w Państwa przedsiębiorstwie, muszą przejść odpowiednie wdrożenie. Nasi opiekunowie klienta zarządzają początkową fazą współpracy z nowym klientem lub wdrażaniem nowych pracowników w Państwa firmie. Jako pracodawcy mogą Państwo zwracać się o pomoc do naszych opiekunów klienta, którzy w równej mierze pełnią funkcję osoby kontaktowej dla zatrudnionych u Państwa pracowników. Do obowiązków opiekuna klienta należy m.in. dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji pracownikom, wdrażanie pracowników w ich obowiązki, zarządzanie ich pracą i kontrolowanie jej wyników oraz poszukiwanie możliwości optymalizacji tychże procesów. Opiekun klienta OTTO jest do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę. Dla klientów o zmiennym lub znacznym zapotrzebowaniu personalnym mamy do zaoferowania usługę, którą nazywamy On Site Service, w ramach której – wedle Państwa życzenia – możemy umieścić naszego opiekuna klienta na stałe w Państwa przedsiębiorstwie.

Planowanie i zarządzanie kapitałem ludzkim

OTTO dysponuje najnowocześniejszymi narzędziami planowania
Państwa pierwszą osobą kontaktową jest opiekun klienta OTTO, który we współpracy z Państwem układa plan pracy. W procesie planowania nie jesteśmy jednak krótkowzroczni. Forecasting – czyli prognozy długoterminowe, odgrywają u nas ogromną rolę – dzięki temu jesteśmy w stanie udostępnić Państwu odpowiedni kapitał ludzki także w dalszej perspektywie. Prawidłowa prognoza pozwala nam ustalić z należytym wyprzedzeniem, czy należy zatrudnić dodatkową pulę pracowników oraz czy konieczne jest przekwalifikowanie obecnych. W zarządzaniu kapitałem ludzkim najważniejsza jest dla nas kontrola jakościowa i liczebna grup pracowniczych zatrudnionych w Państwa przedsiębiorstwie. Plany pracy sporządzamy przy pomocy najnowocześniejszego systemu planowania.

Zapewnienie jakości

OTTO gwarantuje jakość swoich usług
OTTO to najwyższa jakość usług. Nie bez przyczyny w wielu krajach posiadamy certyfikaty i dowody uznania za spełnianie najwyższych norm jakościowych. Jakość partnerskiej współpracy z naszymi klientami zapewniamy na kilka różnych sposobów:

  • opracowywanie umów w sprawie jakości świadczonych usług oraz określanie w nich jasnych celów,
  • ustalanie schematu komunikacji,
  • przeprowadzanie oceny pracowniczej z pracownikami,
  • skoncentrowanie na ustawicznym rozwoju pracowników,
  • upraszczanie administracji,
  • opracowywanie jasnej procedury roszczeniowej.

Więcej informacji
Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie OTTO oferuje swoim klientom, prosimy o kontakt.