Payroll

Proces naliczania wynagrodzeń wymaga wykwalifikowanych specjalistów w zespole oraz niezawodnego systemu kadrowo-płacowego. Obarczony jest ryzykiem błędu, który może skutkować karami finansowymi dla firmy.

Przekazanie tego procesu doświadczonej zewnętrznej firmie, dysponującej specjalistami, gwarantuje minimalizację ryzyka, terminowość naliczeń, zachowanie poufności a przede wszystkim redukcję kosztów.

 

Usługi

Zakres usług proponowany przez OTTO obejmuje m.in:

 • Naliczanie płac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulaminami klienta,
 • Kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników Klienta (teczek osobowych),
 • Przygotowanie i złożenie wszystkich wymaganych zgłoszeń i dokumentów prawnych, aktualizujących aktualny stan zatrudnienia (ZUS, ZUA, ZWUA, PIP itp.),
 • Pełną obsługę PIT,- Ustalanie prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • Przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących wynagrodzeń,
 • Przygotowanie i rozliczanie wszelkich rodzajów umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • Rozliczenie czasu pracy,- Przygotowanie i wysyłkę deklaracji PFRON.


Korzyści:

 • Dostęp do naszej szerokiej wiedzy praktycznej w zakresie prawa podatkowego i kodeksu pracy,
 • Terminowa i bezbłędna regulacja zobowiązań wobec pracowników i instytucji państwowych,
 • Niezawodna jakość usług na stałym, wysokim poziomie,
 • Zwiększenie produktywności pracowników, którzy mogą się skoncentrować na rozwijaniu swoich kluczowych kompetencji,
 • Bezbłędne wywiązywanie się z powierzonych zadań,
 • Niwelowanie kontroli z urzędów oraz podniesienie morale pracowników,
 • Poufność i bezpieczeństwo danych.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie payrollu – sales@ottoworkforce.pl.