Praca Tymczasowa

Na Państwa potrzeby rekrutujemy i zatrudniamy pracowników (w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej) oraz delegujemy ich do pracy w Państwa firmie. To stosowane na całym świecie rozwiązanie ma szereg korzyści, które wpływają na zmniejszenie kosztów i uelastycznienie zatrudnienia. Spełnia swoje zadanie zarówno w przypadku zastępstwa pracownika na czas urlopu, jak i w związku z sezonowym zwiększeniem produkcji czy sprzedaży.

Korzyści praca tymczasowa

Kiedy stosowana jest praca tymczasowa

 • Okresy nasilenia produkcji,
 • Zastępstwo etatowego pracownika,
 • Prace powodujące dużą rotację pracowników,
 • Okolicznościowe akcje promocyjne,
 • Okres próbny przy zatrudnianiu pracownika na etat,
 • Specyficzne prace związane z nieustannym wahaniem poziomu zatrudnienia,
 • Wykonanie prac nietypowych, które nie są związane z profilem działalności przedsiębiorstwa.


Korzyści

 • Zmniejszenie kosztów dzięki zmianie stałych kosztów osobowy na koszty zmienne,
 • Dopasowanie wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy,
 • Atrakcyjne warunki zawierania i rozwiązywania umów,
 • Eliminacja nakładów na rekrutację i administrację zatrudnienia,
 • Możliwość sprawdzenia pracownika przed zaproponowaniem mu stałej współpracy,
 • Stan zatrudnienia u klienta obejmuje tylko własnych pracowników,
 • OTTO może zawierać nieograniczoną liczbę umów na czas określony,
 • OTTO przejmuje problem absencji, choroby lub urlopu pracownika,
 • OTTO przejmuje obowiązek i ponosi koszty archiwizacji dokumentów pracownika tymczasowego,
 • Dostęp do bazy wykwalifikowanych pracowników, gotowych do natychmiastowego zatrudnienia tymczasowego,
 • Badania satysfakcji dostarczające cennych informacji nt. poziomu jakości usług i zadowolenia pracowników.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie zatrudnienia pracowników tymczasowych – sales@ottoworkforce.pl.