Rekrutacja i selekcja

Tradycyjne metody rekrutacji nie gwarantują już dzisiaj uzyskania odpowiedniego kandydata. Aż 80% rotacji pracowników jest spowodowanych błędami popełnionymi na poziomie rekrutacji.
Aby ich uniknąć, konieczne jest rozszerzenie zakresu metod stosowanych w rekrutacji, które oferuje właśnie OTTO.

W ramach usługi rekrutacja i selekcja oferujemy specjalistyczne metody pozyskania kandydatów spełniających określone przez Państwa kryteria. Dokonujemy właściwej oceny ich kompetencji (wiedzy, umiejętności, postawy), aby móc zarekomendować najlepszych z nich. Rozwiązanie to ma zastosowanie w rekrutacji zarówno managerów wyższego szczebla i specjalistów, jak i w przypadku pracowników produkcyjnych. Projekty rekrutacyjne prowadzimy w ścisłej współpracy z naszymi Klientami.

 

skutecznych narzędzi

W procesie rekrutacji wykorzystujemy całą  gamę skutecznych narzędzi

 • bazy danych,
 • wyszukiwanie bezpośrednie – direct search,
 • kampanie ogłoszeniowe,
 • autorskie testy behawioralne,
 • sieci własnych kontaktów.

Specjalizacje

 • Logistyka
 • Produkcja
 • Marketing
 • IT
 • Finanse i księgowość
 • Sprzedaż
 • Budownictwo
 • Szeroki sektor Usług

 

Korzyści

Powierzając nam rekrutację personelu zyskują Państwo nie tylko bezcenny czas, który pochłaniają procesy rekrutacyjne, ale również:

 • Specjalistyczną wiedzę oraz doświadczenie naszych konsultantów
 • Ponad 150 tysięczną bazę kandydatów
 • Możliwość wsparcia w rekrutacji w różnych krajach Europy
 • Obiektywną i wszechstronną ocenę kompetencji kandydatów
 • Dotarcie do kandydatów nie poszukujących aktywnie pracy
 • Gwarancję na wykonaną usługę oraz poufność procesu rekrutacji

Zapraszamy do kontaktu w sprawie usługi rekrutacja i selekcja sales@ottoworkforce.pl.