OTTO Media

13 STY 2022
jola logistyka strona duzy pasek

Rośnie liczba Ukraińców zadowolonych z pracy w Polsce

Kategoria: News

Pracownicy tymczasowi z Ukrainy mocniej doceniają pracę w Polsce. Spośród ankietowanych aż 85% deklaruje zadowolenie z pracy, co stanowi wzrost o 7 punktów procentowych rok do roku. Ponieważ popyt na pracowników z państw wschodnich wciąż rośnie, pracodawcy konkurują wyższym wynagrodzeniem czy dodatkowymi benefitami. Pracownicy przyjeżdżający do Polski coraz większą wagę przywiązują także do poczucia bezpieczeństwa.

Z corocznych badań opinii pracowników z Ukrainy, realizowanych przez OTTO Work Force, wynika, że od 2017 roku trwała tendencja spadkowa poziomu satysfakcji z pracy w Polsce – wtedy to wskaźnik ten osiągnął swoje maksimum (94%). W roku 2020 odnotowano pierwszy widoczny wzrost zadowolenia tj. o 6 punktów procentowych rok do roku. W 2021 roku zadowolenie obywateli z pracy w Polsce znowu wzrosło, tym razem o 7 punktów procentowych.

“Tak duży wzrost poziomu zadowolenia wynika przede wszystkim z sytuacji epidemiologicznej z jaką mamy do czynienia od początku 2020 roku. Sytuacja na rynku pracy zmieniała się w ostatnich dwóch latach bardzo dynamicznie, wiele osób straciło pracę i musiało wrócić na czas pandemii do ojczyzny. Te trudności spowodowały, że Ukraińcy jeszcze mocniej docenili zatrudnienie w Polsce. Także polscy pracodawcy jeszcze bardziej zabiegają o pracowników z państw wschodnich, bo rynek pracy wrócił do sytuacji sprzed pandemii, a niektóre branże jak np. produkcja nadal nadrabiają przestoje spowodowane pandemią. Wrócił popyt na pracowników i znowu firmom coraz trudniej mu sprostać, dlatego muszą zabiegać o kadrę oferując lepsze niż konkurencja wynagrodzenie czy dodatkowe benefity ” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

W ujęciu procentowym grupa osób, która na pytanie „Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojej pracy w Polsce?” udzieliła odpowiedzi „Tak” lub „Raczej Tak” stanowi 85% wszystkich badanych i jest o 7 punktów procentowych większa niż przed rokiem. Tylko 4% ankietowanych odpowiedziało, że nie jest zadowolonych z pracy w Polsce, a 11% nie potrafiło jednoznacznie tego określić.

Na znaczeniu zyskało poczucie bezpieczeństwa

Niezmiennie jednym z głównych powodów dla którego obywatele Ukrainy decydują się na pracę w Polsce są wyższe zarobki. W 2021 ten czynnik był motywacją dla 58% badanych. Na kolejnych, niemal równorzędnych, pozycjach znalazły się większe poczucie bezpieczeństwa (35%), brak pracy na Ukrainie (30%) oraz lepsza sytuacja gospodarcza (28%). 17% spośród respondentów wskazało na łatwiejsze zdobycie pracy.

“Płaca minimalna na Ukrainie jest o 70% niższa niż w Polsce, a jej obywatele także zmagają się z rosnącą inflacją. To sprawia, że warunki pracy w Polsce są bardzo atrakcyjne z punktu widzenia obywateli Ukrainy. Trzeba jednak zaznaczyć, że w ostatnim badaniu na wyższe zarobki wskazało tylko 58% respondentów, co oznacza spadek o 13 punktów procentowych względem roku 2020. Z kolei na znaczeniu zyskało większe poczucie bezpieczeństwa, bo wartość wskazań dla tej odpowiedzi wzrosła z 12% aż do 35% rok do roku” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

 

Kontakt do mediów:
Jolanta Jamioł-Juszczak
Communication Manager
tel.: 519 687 787
e-mail: jjamiol@ottoworkforce.eu