Spółki grupy OTTO

OTTO Work Force Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000251040, NIP 7542855687, REGON 160062988, kapitał zakładowy 1.301.700,00 zł, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 2590

 

OTTO Work Force Europe sp. z o.o. z siedzibą: ul. 1 Maja 3-5, 45-068 Opole wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000362818, NIP 8961507000, REGON 021326515, kapitał zakładowy 9.300,00 zł, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 11500

 

OTTO Work Force Solutions Sp. z o.o. z siedzibą: ul.1 Maja 3-5,45-068 Opole wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000060595, NIP 5262577364, REGON 017408819, kapitał zakładowy 1.955.000,00 złwpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 393

 

OTTO Work Force International sp. z o.o. z siedzibą: ul. Legionowa 28 lok. 3, 15-281 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000573013, NIP 9662099226, REGON 362356417, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 16600

 

OTTO Work Force Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000365511, NIP 8961508583, REGON 021351810, kapitał zakładowy 3.383.550,00 zł, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem: 23365

 

OTTO Finance Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000403133, NIP 8961528870, REGON 021767722, kapitał zakładowy 5.000,00 zł

 

Paris Engineers Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000271478, NIP 99910383936, REGON 160111132, kapitał zakładowy 50.000,00 zł