OTTO Media

13 KWI 2016
Startuje-kampania

Startuje kampania „Nie płacę za pracę”

Kategoria: News

Setki tysięcy Ukraińców oszukanych przez nielegalnych pośredników pracy -OTTO Polska i Fundacja Nasz Wybór mówią: dość! Startuje kampania „Nie płacę za pracę”

• Według danych OTTO 20% imigrantów zarobkowych, którzy trafili do agencji pośrednictwa pracy, pracowało wcześniej na czarno
• Około 60% z imigrantów z Ukrainy zapłaciło nielegalnym pośrednikom za możliwość pracy w Polsce
• Pracownicy zza wschodniej granicy są cenieni przez pracodawców, uważani są za osoby zmotywowane, mające odpowiedzialny stosunek do wykonywanych obowiązków
• Niemal 68% Ukraińców pracujących w Polsce uważa, że to kraj otwarty dla pracowników-imigrantów, ponad 60% chwali sobie relacje ze współpracownikami i warunki pracy
• Fundacja „Nasz Wybór” i OTTO Polska inaugurują projekt „Nie płacę za pracę”, mający na celu walkę z pracą na czarno i wykorzystywaniem pracowników z Ukrainy

W 2015 roku polskie placówki konsularne i dyplomatyczne wydały obywatelom Ukrainy 922 240 wiz. W urzędach pracy zarejestrowano również ponad 700 000 oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy Ukraińcom. Najwięcej oświadczeń złożone zostało w województwach mazowieckim (306 708) i dolnośląskim (72 042).

Według informacji pozyskanych od pracowników z Ukrainy, którzy pracują dla OTTO Polska, nawet 20% przyjeżdżających do Polski obywateli Ukrainy może pracować na czarno. Brak legalnej umowy pozbawia ich możliwości korzystania z państwowej opieki społecznej, ubezpieczenia w razie wypadku podczas wykonywania pracy, czy możliwości dochodzenia swoich praw w sytuacji, gdy pracodawca nie zapłaci im wynagrodzenia.

Zapłacili za możliwość pracy w Polsce

Według danych agencji pośrednictwa pracy OTTO i Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu aż 60% z przyjeżdżających do Polski obywateli Ukrainy zapłaciło nielegalnym pośrednikom za możliwość podjęcia pracy. Często są to koszty na tyle wysokie, że na wyjazd jednej osoby nierzadko musi się złożyć cała rodzina.

Przyjeżdżający do Polski Ukraińcy najczęściej nie mają świadomości, że załatwienie wszelkich formalności powinno być bezpłatne, a jedyną opłatą, jaką ponoszą, powinien być koszt wizy, czyli 35 euro. Pobierane przez nielegalnych pośredników opłaty to 200-500 zł za znalezienie pracy, 250-380 zł za oświadczenie pracodawcy, który rzekomo w Polsce zapewni danej osobie miejsce pracy. Łącznie jest to kwota w przedziale 450-880 zł, co stanowi nawet dwukrotność miesięcznego wynagrodzenia na Ukrainie. Nierzadko zdarza się natomiast, że po przyjeździe do Polski pracownik dowiaduje się, że na miejscu wcale nie czeka na niego żadna praca.

Polski rynek pracy docenia Ukraińców – z wzajemnością

Jak pokazują przeprowadzone w listopadzie 2015 przez OTTO Polska i Wyższą Szkołę Handlową we Wrocławiu badania, polscy pracodawcy cenią sobie pracowników zza wschodniej granicy. Zdaniem 36% ankietowanych pracodawców Ukraińcy są bardziej zmotywowani do pracy w porównaniu z pracownikami z Polski. Według 31% badanych imigranci mają pozytywny stosunek do pracy, a 27% pracodawców uważa, że szybko integrują się z pozostałymi pracownikami oraz rzadziej zmieniają pracę, niż Polacy. Mimo tego ponad 68% ankietowanych wolałoby zatrudniać w swojej firmie polskich pracowników niż imigrantów.

Największym problemem przy zatrudnianiu imigrantów jest bariera językowa. Na kłopoty z porozumiewaniem się wskazało aż 64% ankietowanych. Według 23% Ukraińcy nie znają polskich przepisów prawa, a 18% uważa, że zatrudnianie obcokrajowców wpływa na wzrost kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Z kolei największą korzyścią z zatrudniania imigrantów jest uzupełnienie braków w zatrudnieniu, na co wskazuje 91% ankietowanych, ale też zwiększenie motywacji do pracy zatrudnionych już wcześniej pracowników z Polski (41%).

Większość Ukraińców (ponad 53%) deklaruje, że zdecydowała się na przyjazd do Polski w celach zarobkowych, biorąc pod uwagę wyższe wynagrodzenia w Polsce, niż w ich kraju. Prawie 32% uważa, że Polska daje lepsze warunki życia i rozwoju.24% wybrała emigrację z powodu braku pracy na Ukrainie, tyle samo wyjechało ze względu na sytuację gospodarczą w kraju, natomiast 15% do wyjazdu skłoniła sytuacja polityczna. 93% pracujących w Polsce Ukraińców uważa, że jest to kraj otwarty na pracowników zza wschodniej granicy, z czego 68% odpowiedziało, że zdecydowanie tak. 83% zatrudnionych w Polsce Ukraińców jest zadowolonych ze swojej pracy. Najwięcej (63%) docenia dobre relacje z współpracownikami, warunki pracy (62%)oraz pozytywne relacje z przełożonym (61%). 52% Ukraińców deklaruje również, że jednym z powodów wpływających na ich zadowolenie z pracy w Polsce jest pozytywny stosunek Polaków do imigrantów.
Zapytani z kolei o to, z jakich elementów pracy w Polsce nie są zadowoleni, Ukraińcy wymieniają najczęściej niezadowalające wynagrodzenie (42%), brak możliwości rozwoju (28%) oraz obciążenie obowiązkami (19%). Ponad 50% imigrantów zauważa, że w życiu i pracy w Polsce największym problemem jest bariera językowa i kłopoty z porozumiewaniem się, 35% wskazuje z kolei na nieznajomość przepisów prawa.

Pozytywne opinie o warunkach pracy i kontaktach z Polakami przekładają się na fakt, że 90% Ukraińców poleciłoby swoim bliskim i znajomym pracę w Polsce. Zapytani natomiast o to, co zachęciłoby ich do pozostania w Polsce deklarują, że gwarancja stałego zatrudnienia (50%) oraz większe zarobki (48%), mimo iż aż 88% z nich nie pracuje w zawodzie zgodnym z wykształceniem.

Kampania edukacyjna „Nie płacę za pracę”

Zainaugurowany właśnie przez OTTO Polska i Fundację „Nasz Wybór” program „Nie płacę za pracę” ma na celu zapobieganie patologiom w obecności Ukraińców na polskim rynku pracy. W ramach programu planowana jest szeroko zakrojona akcja edukacyjna, mająca na celu informowanie imigrantów o przysługujących im prawach, kosztach pośrednictwa pracy, oraz pokazanie zagrożeń wynikających z pracy na czarno, jak również uświadomienie im, że nie muszą płacić za pracę
w Polsce, a kupno dokumentów jest przestępstwem.  Organizatorzy programu poprowadzą cykl 10 warsztatów, podczas których pracujący w Polsce Ukraińcy zdobędą wiedzę na temat poszukiwania pracy, pisania CV, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz legalizacji pracy i płynących
z tego korzyści. „Każdy pracownika z Ukrainy, poprzez swoją pracę, przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki. Z tego powodu pracodawcy powinni zapewnić im odpowiedni rozwój zawodowy i godne warunki pracy. Kampania ma poprawić sytuację Ukraińców na polskim rynku pracy, zapewniając tym samym zrównoważony rozwój gospodarki państwowej” – mówi Tomasz Dudek, Dyrektor Operacyjny OTTO Polska.
Warsztaty organizowane w ramach kampanii „Nie płacę za pracę” będą odbywały się w Warszawie, w Ukraińskim Domu, ul. Zamenhofa 1, w wybrane niedziele. Planowane jest również dystrybuowanie wśród pracowników z Ukrainy broszury edukacyjnej. Szczegółowe informacje na temat kampanii i materiały dla imigrantów dostępne są na stronie www.nieplacezaprace.pl

Fundacja „Nasz Wybór” powstała w Warszawie w 2004 roku. W 2009 roku została zarejestrowana jako inicjatywa obywatelska. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju kontaktów kulturalnych, oświatowych, ekonomicznych i politycznych pomiędzy Polską i Ukrainą oraz promowanie wartości demokratycznych i społeczeństwa obywatelskiego.
W ramach działalności organizacji utworzony został Klub Ukraińskich Kobiet, prowadzone są zajęcia dla dzieci, wydawany jest miesięcznik „Nasz Wybir” oraz portal informacyjny www.naszwybir.pl

OTTO Polska

Grupa OTTO jest ekspertem w zakresie zintegrowanego doradztwa personalnego, pośredniczy w zatrudnianiu pracowników na skalę europejską oraz prowadzi zaawansowane procesy rekrutacyjne. Obecnie grupa posiada ponad 50 biur rekrutacyjnych w całej Europie.
OTTO jest pierwszą agencją pośrednictwa pracy, która umożliwiała pracownikom z Ukrainy podjęcie legalnej pracy w Polsce. Obecnie na Ukrainie działają 3 oddziały agencji.