ОТТО Уърк Форс България ЕООД е официален представител на OTTO Workforce b.v. екипът ни с радост ще избере удачния за вас работен процес. Регистрирани сме за извършване на дейност по набор и подбор на персонал на територията на страната 1588/ от 10.05.2013 и чужбина с регистрация 1589/ от 10.05.2013, такси и комисионни към нас не се събират. Българското законодателство не позволява събирането на такива такси от търсещите работа лица.

otto male dobry rok
18 GRU 2017

ZNAKOMITY KONIEC ROKU DLA OTTO WORK FORCE

Kategoria: News
Ten rok kończy się dla OTTO znakomicie. W tym tygodniu firma osiągnęła rekordowy obrót w wysokości ponad 5 milionów, zaś …
jubilaci otto małe
04 GRU 2017

Niespodzianka od OTTO Work Force dla ponad 100 Jubilatów

Kategoria: Uncategorized
Kolacja dla jubilatów OTTO Work Force: obalone mity o branży pracy tymczasowej We wtorek, 28 listopada, restaurację Klein Zakopane w …