ОТТО Уърк Форс България ЕООД е официален представител на OTTO Workforce b.v. екипът ни с радост ще избере удачния за вас работен процес. Регистрирани сме за извършване на дейност по набор и подбор на персонал на територията на страната 1588/ от 10.05.2013 и чужбина с регистрация 1589/ от 10.05.2013, такси и комисионни към нас не се събират. Българското законодателство не позволява събирането на такива такси от търсещите работа лица.

Umowa OTTO 2
30 MAR 2018

STRATEGICZNA WSPÓŁPRACA MIĘDZY OTTO WORK FORCE A OUTSOURCING INC.

Kategoria: News
OTTO Work Force („OTTO”) rozpoczyna strategiczną współpracę z globalną grupą OUTSOURCING Inc. Lider rynku europejskiego wkracza na światowe rynki   …
otto male dobry rok
18 GRU 2017

ZNAKOMITY KONIEC ROKU DLA OTTO WORK FORCE

Kategoria: News
Ten rok kończy się dla OTTO znakomicie. W tym tygodniu firma osiągnęła rekordowy obrót w wysokości ponad 5 milionów, zaś …