Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním mých osobních údajů poskytnutých elektronicky a / nebo písemně, zejména v rozsahu informací obsažených v zaslaném životopise, motivačním dopise a registračním formuláři za účelem žádosti o zprostředkování zaměstnání (dále jen jako “osobní údaje”). Souhlasím, aby ke zpracovávaným osobním údajům byly v případě potřeby přidány další osobní údaje a příp. přílohy potřebné pro splnění účelu zpracování souvisejících s hledáním práce společností OTTO Work Force Czech s.r.o., se sídlem Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, IČO: 269 17 858.  Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54355. Jsem si vědom/vědoma, že informace, které poskytuji, týkající se i zobrazení fotografie, patří do zvláštní kategorie osobních údajů. Prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé a poskytnutí údajů je dobrovolné na základě vlastního rozhodnutí a bez důsledků s tím, že tyto údaje mohou být zpracovány výlučně pro účely databáze uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je dán na dobu určitou po dobu 3 let a lze jej kdykoli písemně odvolat.

Jola otto media 24-09 male
24 WRZ 2020

Młodzi Polacy ruszyli do pracy za granicę

Kategoria: News
Wzrasta zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy za granicę. Chętnych jest niemal o 30% więcej niż przed pandemią. Według raportu opublikowanego …
jola media mala
07 WRZ 2020

Branża e-commerce na zachodzie rośnie w siłę i rekrutuje polskich pracowników

Kategoria: News
Pandemia Covid-19 spowolniła globalną gospodarkę i dotknęła niemal każdą branżę w Polsce i Europie. Podczas, gdy większość firm nadal zmaga …