Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním mých osobních údajů poskytnutých elektronicky a / nebo písemně, zejména v rozsahu informací obsažených v zaslaném životopise, motivačním dopise a registračním formuláři za účelem žádosti o zprostředkování zaměstnání (dále jen jako “osobní údaje”). Souhlasím, aby ke zpracovávaným osobním údajům byly v případě potřeby přidány další osobní údaje a příp. přílohy potřebné pro splnění účelu zpracování souvisejících s hledáním práce společností OTTO Work Force Czech s.r.o., se sídlem Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, IČO: 269 17 858.  Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54355. Jsem si vědom/vědoma, že informace, které poskytuji, týkající se i zobrazení fotografie, patří do zvláštní kategorie osobních údajů. Prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé a poskytnutí údajů je dobrovolné na základě vlastního rozhodnutí a bez důsledků s tím, že tyto údaje mohou být zpracovány výlučně pro účely databáze uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je dán na dobu určitou po dobu 3 let a lze jej kdykoli písemně odvolat.

wykres-euro-rekordowy
24 MAR 2020

Rekordowo wysoki kurs euro w Polsce!

Kategoria: Uncategorized
Najwyższy kurs Euro od 10 lat! W ciągu ostatnich kilkunastu dni kurs euro wyraźnie rósł w stosunku do złotego. W …
busminikopia
14 MAR 2020

Polacy swobodnie mogą wyjeżdżać do pracy w Holandii i Niemczech

Kategoria: Uncategorized
Polacy swobodnie mogą wyjeżdżać do pracy w Holandii i Niemczech 13 marca 2020 rząd polski wydał rozporządzenie, zgodnie z którym …