Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním mých osobních údajů poskytnutých elektronicky a / nebo písemně, zejména v rozsahu informací obsažených v zaslaném životopise, motivačním dopise a registračním formuláři za účelem žádosti o zprostředkování zaměstnání (dále jen jako “osobní údaje”). Souhlasím, aby ke zpracovávaným osobním údajům byly v případě potřeby přidány další osobní údaje a příp. přílohy potřebné pro splnění účelu zpracování souvisejících s hledáním práce společností OTTO Work Force Czech s.r.o., se sídlem Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, IČO: 269 17 858.  Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54355. Jsem si vědom/vědoma, že informace, které poskytuji, týkající se i zobrazení fotografie, patří do zvláštní kategorie osobních údajů. Prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé a poskytnutí údajů je dobrovolné na základě vlastního rozhodnutí a bez důsledků s tím, že tyto údaje mohou být zpracovány výlučně pro účely databáze uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je dán na dobu určitou po dobu 3 let a lze jej kdykoli písemně odvolat.

Raport_Podgląd_01
29 CZE 2020

Nowy pracownik tymczasowy w czasach Covid-19

Kategoria: News
Pandemia Covid-19 dotkliwie dotknęła rynek zmuszając pracowników do szukania nowego zatrudnienia stałego lub tymczasowego. Według najnowszego raportu OTTO Work Force …
baner_strona_wąski
22 CZE 2020

Elastyczne zarządzanie obszarem kadrowym

Kategoria: News
Kryzys związany z pandemią spowodował stagnację wielu przedsiębiorstw. Obecnie obserwujemy pierwsze efekty odmrażania gospodarki, a część firm już uruchomiła linie …