Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním mých osobních údajů poskytnutých elektronicky a / nebo písemně, zejména v rozsahu informací obsažených v zaslaném životopise, motivačním dopise a registračním formuláři za účelem žádosti o zprostředkování zaměstnání (dále jen jako “osobní údaje”). Souhlasím, aby ke zpracovávaným osobním údajům byly v případě potřeby přidány další osobní údaje a příp. přílohy potřebné pro splnění účelu zpracování souvisejících s hledáním práce společností OTTO Work Force Czech s.r.o., se sídlem Palachovo nám. 620/1, 779 00 Olomouc, IČO: 269 17 858.  Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54355. Jsem si vědom/vědoma, že informace, které poskytuji, týkající se i zobrazení fotografie, patří do zvláštní kategorie osobních údajů. Prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé a poskytnutí údajů je dobrovolné na základě vlastního rozhodnutí a bez důsledků s tím, že tyto údaje mohou být zpracovány výlučně pro účely databáze uchazečů o zaměstnání ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Souhlas je dán na dobu určitou po dobu 3 let a lze jej kdykoli písemně odvolat.

BANER MNIEJSZY 01_Obszar roboczy 1 kopia 3
08 STY 2020

Świąteczne marzenia

Kategoria: News
W tym roku, po raz kolejny, mogliśmy wesprzeć podopiecznych Fundacji Piękne Anioły. Grupa OTTO z ogromną radością przekazała podopiecznym Fundacji …
miniatura strona
06 GRU 2019

Raport OTTO Work Force Polska z grudnia 2019 roku

Kategoria: News
W I kwartale 2020 r. Niemcy otworzą granice dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jak pokazują wyniki najnowszego raportu, wydanego przez …