V životopise prosím uveďte nasledujúci súhlas na spracovanie osobných údajov:

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOOÚ“) dávam týmto súhlas spoločnostiam OTTO Work Force Slovakia , s.r.o., so sídlom: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35875143, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 21046/S (ďalej v texte „Prevádzkovateľ“) na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu informácií obsiahnutých v zaslanom životopise (ďalej len ako „osobné údaje“). Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

maly obrazek- otto chodakowska
18 PAŹ 2017

OTTO ćwiczy z Ewą Chodakowską

Kategoria: News
OTTO Work Force, jedna z największych międzynarodowych agencji pośrednictwa pracy w Europie, po raz kolejny angażuje się w działania prospołeczne. …
Ukraina_biuro_strona_miniaturka
13 PAŹ 2017

OTTO intensyfikuje działania na Ukrainie

Kategoria: News
OTTO Work Force Polska, jedna z największych międzynarodowych agencji pośrednictwa pracy, rozwija swoje struktury rekrutacyjne na Ukrainie. W październiku 2017 …