V životopise prosím uveďte nasledujúci súhlas na spracovanie osobných údajov:

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOOÚ“) dávam týmto súhlas spoločnostiam OTTO Work Force Slovakia , s.r.o., so sídlom: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35875143, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 21046/S (ďalej v texte „Prevádzkovateľ“) na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu informácií obsiahnutých v zaslanom životopise (ďalej len ako „osobné údaje“). Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

26.04.2022_01_500x302
26 KWI 2022

Kto zastąpi ukraińskich mężczyzn na polskim rynku pracy?

Kategoria: News
Polski rynek pracy dynamicznie się zmienia od dwóch lat. Ledwo otrząsnął się po trudnym czasie pandemii, a już zmaga się …
Takeover_Axell
21 STY 2022

OTTO Work Force przejmuje agencję pracy Axell Employment

Kategoria: News
Dzięki przejęciu Axell Employment OTTO Work Force umacnia swoją strategiczną pozycję na rynku międzynarodowego pośrednictwa pracy. Axell Employment specjalizuje się …