V životopise prosím uveďte nasledujúci súhlas na spracovanie osobných údajov:

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOOÚ“) dávam týmto súhlas spoločnostiam OTTO Work Force Slovakia , s.r.o., so sídlom: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35875143, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 21046/S (ďalej v texte „Prevádzkovateľ“) na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu informácií obsiahnutých v zaslanom životopise (ďalej len ako „osobné údaje“). Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

[PL] OTTO Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom_MALE
23 LIP 2021

OTTO z tytułem “Agencja zatrudnienia przyjazna pracownikom"

Kategoria: News
OTTO Work Force Solutions, jedna ze spółek zależnych OTTO Work Force Central Europe, została nagrodzona w programie certyfikacji agencji tytułem …
[PL] OTTO Aktualności 21.06.2021 OTTO_MEDIA_MALE
21 CZE 2021

Branża logistyczna szuka pracowników

Kategoria: News
Polski sektor e-commerce należy obecnie do najbardziej dynamicznie rosnących rynków europejskich. W 2020 roku aż 73% internautów dokonywało zakupów online …