V životopise prosím uveďte nasledujúci súhlas na spracovanie osobných údajov:

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOOÚ“) dávam týmto súhlas spoločnostiam OTTO Work Force Slovakia , s.r.o., so sídlom: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35875143, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 21046/S (ďalej v texte „Prevádzkovateľ“) na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu informácií obsiahnutých v zaslanom životopise (ďalej len ako „osobné údaje“). Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

wykres-euro-rekordowy
24 MAR 2020

Rekordowo wysoki kurs euro w Polsce!

Kategoria: Uncategorized
Najwyższy kurs Euro od 10 lat! W ciągu ostatnich kilkunastu dni kurs euro wyraźnie rósł w stosunku do złotego. W …
busminikopia
14 MAR 2020

Polacy swobodnie mogą wyjeżdżać do pracy w Holandii i Niemczech

Kategoria: Uncategorized
Polacy swobodnie mogą wyjeżdżać do pracy w Holandii i Niemczech 13 marca 2020 rząd polski wydał rozporządzenie, zgodnie z którym …