V životopise prosím uveďte nasledujúci súhlas na spracovanie osobných údajov:

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOOÚ“) dávam týmto súhlas spoločnostiam OTTO Work Force Slovakia , s.r.o., so sídlom: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35875143, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 21046/S (ďalej v texte „Prevádzkovateľ“) na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu informácií obsiahnutých v zaslanom životopise (ďalej len ako „osobné údaje“). Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

Jola otto media 24-09 male
24 WRZ 2020

Młodzi Polacy ruszyli do pracy za granicę

Kategoria: News
Wzrasta zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy za granicę. Chętnych jest niemal o 30% więcej niż przed pandemią. Według raportu opublikowanego …
jola media mala
07 WRZ 2020

Branża e-commerce na zachodzie rośnie w siłę i rekrutuje polskich pracowników

Kategoria: News
Pandemia Covid-19 spowolniła globalną gospodarkę i dotknęła niemal każdą branżę w Polsce i Europie. Podczas, gdy większość firm nadal zmaga …