V životopise prosím uveďte nasledujúci súhlas na spracovanie osobných údajov:

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOOÚ“) dávam týmto súhlas spoločnostiam OTTO Work Force Slovakia , s.r.o., so sídlom: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35875143, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 21046/S (ďalej v texte „Prevádzkovateľ“) na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu informácií obsiahnutých v zaslanom životopise (ďalej len ako „osobné údaje“). Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

82proc-ukraincow-odczulo-zmiane-3
14 STY 2021

Pandemia zmieniła warunki pracy imigrantów z Ukrainy

Kategoria: News
W 2020 roku zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownicy, musieli zmierzyć się ze skutkami pandemii koronawirusa. Według raportu OTTO Work Force …
RAPORT-OKLADKA-15-12-20-strona-mala
18 GRU 2020

Jak pracownicy z Ukrainy oceniają pracę w Polsce w 2020 roku?

Kategoria: News
Rok 2020 był nietypowy i trudny dla wszystkich, zarówno dla przedsiębiorstw, jak i pracowników. Mimo niesprzyjających warunków aż 78% pracowników …