V životopise prosím uveďte nasledujúci súhlas na spracovanie osobných údajov:

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOOÚ“) dávam týmto súhlas spoločnostiam OTTO Work Force Slovakia , s.r.o., so sídlom: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35875143, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 21046/S (ďalej v texte „Prevádzkovateľ“) na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu informácií obsiahnutých v zaslanom životopise (ďalej len ako „osobné údaje“). Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

Raport_Podgląd_01
29 CZE 2020

Nowy pracownik tymczasowy w czasach Covid-19

Kategoria: News
Pandemia Covid-19 dotkliwie dotknęła rynek zmuszając pracowników do szukania nowego zatrudnienia stałego lub tymczasowego. Według najnowszego raportu OTTO Work Force …
baner_strona_wąski
22 CZE 2020

Elastyczne zarządzanie obszarem kadrowym

Kategoria: News
Kryzys związany z pandemią spowodował stagnację wielu przedsiębiorstw. Obecnie obserwujemy pierwsze efekty odmrażania gospodarki, a część firm już uruchomiła linie …