V životopise prosím uveďte nasledujúci súhlas na spracovanie osobných údajov:

Dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOOÚ“) dávam týmto súhlas spoločnostiam OTTO Work Force Slovakia , s.r.o., so sídlom: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 35875143, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 21046/S (ďalej v texte „Prevádzkovateľ“) na spracovanie osobných údajov poskytnutých elektronicky a/alebo písomne, najmä v rozsahu informácií obsiahnutých v zaslanom životopise (ďalej len ako „osobné údaje“). Súhlasím, aby k spracúvaným osobným údajom boli v prípade potreby pridané ďalšie osobné údaje potrebné na splnenie účelu spracúvania.

jola media mala
17 MAJ 2021

Zagraniczni pracodawcy kuszą polskich pracowników

Kategoria: News
U naszych zachodnich sąsiadów rozpoczął się wysoki sezon na prace tymczasowe. Sytuacja epidemiologiczna powoduje niedobory kadrowe i zmusza firmy do …
ukraincy wracaja do polski media mala Jola
10 MAJ 2021

Ważna informacja

Kategoria: News
Ми отримали інформацію про те, що інша компанія або особи маскуються під компанію OTTO Work Force Europe sp. z o.o …