Rada nadzorcza

Ger Biermans

Członek rady nadzorczej

Heleen Kuijten

Commissaris

Peter Verlegh

Prezes rady nadzorczej

Zarząd holdingu OTTO Work Force

Frank van Gool

CEO

Yolanda de Both

CFO

Zarząd OTTO Work Force Holandia

Edith Hageman-Wolters

Commercieel Directeur

Karolina Swoboda

Dyrektor operacyjny

Zarząd OTTO Work Force Europa Środkowa i Wschodnia

Patrycja Liniewcz

International Recruitment Director

Tomasz Dudek

Dyrektor operacyjny

Rada doradcza

Bart Jan Constandse

Rada doradcza

René van der Linden

Rada doradcza