OTTO Media

18 GRU 2017
otto duze dobry rok

ZNAKOMITY KONIEC ROKU DLA OTTO WORK FORCE

Kategoria: News

Ten rok kończy się dla OTTO znakomicie. W tym tygodniu firma osiągnęła rekordowy obrót w wysokości ponad 5 milionów, zaś roczny obrót w samej Holandii wyniósł ponad 200 milionów euro. Lecz to nie koniec dobrych wiadomości, bowiem Sąd Apelacyjny w Den Bosch wydał pozytywną dla OTTO decyzję w sprawie dotyczącej zobowiązań podatkowych na kwotę 14.7 miliona euro.

Ten rok jest dla grupy OTTO więcej niż wyśmienity. Obrót grupy na koniec roku wynosi ponad 280 milionów euro. Firma z Venray spodziewa się, że w 2018 roku suma ta przekroczy 330 milinów euro.

Mocna gospodarka i zacieśniający się rynek pracy sprawiły, że popyt na pracowników tymczasowych i cudzoziemskich znacząco wzrósł, co jest korzystne dla OTTO. Dzięki solidnej europejskiej sieci rekrutacyjnej, dla której liczy się jakość kandydatów nie zaś ich obywatelstwo, OTTO wciąż dysponuje odpowiednią ilością pracowników.

Korzystając z narzędzi opracowanych w OTTO Innovations Lab w Utrechcie, firma niezmiennie rekrutuje, dobiera, szkoli i wspiera najlepszych pracowników dla swoich renomowanych klientów. Wyniki 9 600 ankiet na temat zadowolenia z usług OTTO pokazują, że pracownicy dają firmie ocenę 7.5, zaś klienci 7.6 (w skali 1-10).

Od 2018 r. zarząd grupy OTTO będzie wspierany przez  Europejski Komitet Wykonawczy.
W jego skład wejdą Karolina Swoboda (Dyrektor Operacyjna NL), Tomasz Dudek (Dyrektor Operacyjny CEE), Patrycja Liniewicz (Dyrektor ds. Rekrutacji), Edith Hageman (Dyrektor Handlowy) i Justyna Kooijmans (Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich). Zarząd w Holandii uzyska wsparcie Kierownika Finansowego, Leo van Megena. Powstanie komitetu to jeden z czynników, który pozwoli OTTO nieprzerwanie zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników tymczasowych.

Sąd Apelacyjny w Den Bosch wydał orzeczenie w sprawie zobowiązań podatkowych w wysokości 14.7 miliona euro. Sąd w pełni odrzucił roszczenia fiskusa. W ten sposób zakończył się trwający od 2013 roku spór z holenderskim Urzędem Skarbowym, dotyczący zastosowania przepisów Ustawy o ulgach podatkowych na edukację (WVA). OTTO skorzystało z tych przepisów w przeszłości, aby wspierać szkolenie pracowników. Urząd Skarbowy był zdania, że OTTO niesłusznie ubiegało się o taką ulgę dla swoich pracowników.  Ostatecznie Sąd Apelacyjny orzekł na korzyść OTTO i uchylił decyzję Urzędu Skarbowego.